Lista przetargów PZP

Pozycje 1-14 z 14  pokazuj  pozycji

Kategoria
ZP-PS.221.1.27.2020 Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) – Zadanie nr 2. Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-05-14 2020-08-06 09:45 2020-07-17
ZP-PS.221.1.29.2020 Zadanie 4: Budowa węzła przesiadkowego przy al. Kraśnickiej w Lublinie, Zadanie 5: Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Granitowej w Lublinie. Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-05-14 2020-07-24 11:45 2020-07-17
ZP-PS.221.1.28.2020 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę ul. Berylowej w Lublinie na odcinku od ul. Kryształowej do ul. Jantarowej oraz sprawowanie nadzorów autorskich. Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-12 2020-05-20 09:45 2020-05-27
ZP-PS.221.1.26.2020 Przebudowa skrzyżowania ul. Jana Pawła II – droga powiatowa nr 2350L z ul. Jantarową – droga gminna nr 113023L i ul. Roztocze – droga powiatowa nr 2390L w Lublinie, polegająca na budowie dodatk. pasa ruchu na wlocie ul. Jantarowej dla pojazdów skręcających w prawo w ul. Jana Pawła II wraz z przebudową: ośw. drogowego, sygnalizacji świetlnej oraz zabezpieczeniem sieci istniejącego uzbrojenia terenu Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-04-28 2020-05-13 09:45 2020-07-08
ZP-PS.221.1.25.2020 Zaprojektowanie i wykonanie remontu ulicy Nadrzecznej na odcinku od ul. Rejtana do ul. Tuwima w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-04-14 2020-04-29 10:45 --
ZP-PS.221.1.24.2020 Zaprojektowanie i wykonanie remontu ulicy Nałęczowskiej na odcinku od posesji nr 58 do skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-03-31 2020-04-15 09:45 2020-05-05
ZP-PS.221.1.12.2020 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji Projektu: „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-02-20 2020-08-07 10:45 2020-07-17
ZP-PS.221.1.11.2020 Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) – Zadania nr 1, 3 oraz 4. Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-02-17 2020-07-31 10:45 2020-07-17
ZP-PS.221.1.4.2020 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji Projektu: Rozbudowa Al. Racławickich w Lublinie od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Racławickich do wiaduktu nad Al. Solidarności (...) Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-01-28 2020-03-02 09:45 2020-05-16
ZP-PS.221.1.33.2019 Rozbudowa Al. Racławickich w Lublinie od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Racławickich do wiaduktu nad Al. Solidarności (...) oraz rozbudowa ul. Lipowej, od skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza. Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2019-12-18 2020-01-20 10:45 --
ZP-PS.221.1.34.2019 Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania (SPP) na terenie miasta Lublin Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-12-06 2020-01-20 10:45 --
ZP-PS.221.1.32.2019 Zadanie 1: Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Żeglarskiej w Lublinie. Zadanie 2: Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” w Lublinie. Zadanie 6: Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Zbożowej w Lublinie. Zadanie 15: Remont/przebudowa ul. Wygodnej w Lublinie. Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2806 Usługi drogowe 2019-11-15 2020-02-27 09:45 2020-04-29
ZP-PS.221.1.29.2019 Realizacja wszelkich prac związanych z bieżącym utrzymaniem ulic miasta Lublin – VII części Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2800 Usługi budowlano-remontowe 2019-10-21 2019-11-25 09:45 2020-05-16
ZP-PS.221.1.16.2019 Budowa / przebudowa zespołu przystanków przesiadkowych: Zadanie 9: ul. Związkowa; Zadanie 10: ul. Poczekajka; Zadanie 11: rejon ronda Dmowskiego; Zadanie 12: ul. Mickiewicza; Zadanie 13: Dworzec Gł. PKP – ul. Kunickiego; Zadanie 14: ul. Turystyczna – rejon przystanku kolejowego Lublin Zadębie. Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2806 Usługi drogowe 2019-06-05 2019-07-12 10:30 2019-08-21

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa