Lista postępowań

Pozycje 1-4 z 4  pokazuj  pozycji

Kategoria
ZP-PS.221.1.32.2019 Zadanie 1: Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Żeglarskiej w Lublinie. Zadanie 2: Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” w Lublinie. Zadanie 6: Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Zbożowej w Lublinie. Zadanie 15: Remont/przebudowa ul. Wygodnej w Lublinie. Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2806 Usługi drogowe 2019-11-15 2020-02-27 09:45 --
ZP-PS.221.1.4.2020 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji Projektu: Rozbudowa Al. Racławickich w Lublinie od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Racławickich do wiaduktu nad Al. Solidarności (...) Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-01-28 2020-03-02 09:45 --
ZP-PS.221.1.11.2020 Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) – Zadania nr 1, 3 oraz 4. Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-02-17 2020-03-24 10:45 --
ZP-PS.221.1.12.2020 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji Projektu: „Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF)” Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-02-20 2020-03-30 10:45 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa